Ik hoop dat het jou helpt om de argumenten om het leven anders te gaan leven, scherper en helderder worden. En dat het daardoor een steeds breder publiek bereikt. Want dan móet de overheid wel, die volgen immers de massa...

Ik ben weer terug van weggeweest. Het gewone leven komt weer rustig aan opgang. Ik vind het altijd een heerlijke tijd van het jaar. Een soort oud en nieuwe gevoel maar dan in de zomer.

De rust van vakantie geeft ook tijd om de krant te lezen…

Vanuit mijn hangmat op vakantie kon ik het daardoor alleen niet laten om te reageren op een nieuwsbericht dat de rem op biologisch zou moeten… Er ontstond een levendige en wat mij betreft prettig gesprek op social media tussen de voor- en tegenstanders.

Het resulteerde uiteindelijk in een opinistuk in de Leeuwarden Courant.

Conclusie
Mijn conclusie uiteindelijk? We hebben met elkaar eerst als taak om verder uit te zoomen vanuit het economische systeem waarin we nu (vast) zitten. Dan zien we dat we onderdeel van een groter systeem zijn. We moeten dus eerst erkennen dat de ecologie leidend is. Wat we daar ook van vinden, het doet er niet toe… De natuurwetten zetten ons uiteindelijk wel op onze plaats.

Als we nu zo slim zijn om daar beter naar te kijken dan kunnen we nu nog stappen maken die ons voor nog meer natuurrampen behoeden. Voor de helderheid, ik ben niet tegen een gezonde economie hoor. Zeker niet! Ik ben er zelfs erg voor. Maar wel een economisch systeem dat zich bewust is van het feit dat het een dienend iets moet zijn voor het geheel.

Geld moet anders rollen
Geld moet gewoon wat anders gaan rollen dan het nu doet. Dat is alles als je het mij vraagt. De schaarste zit hem in de tijd die we krijgen en niet in het geld dat beschikbaar is. Alles kan als we geld écht op haar waarde zouden schatten. Het is op zich zelf namelijk hartstikke waardeloos. De waarde van geld zit er in in wat je er mee doet.

Als je het bijvoorbeeld stopt in zaken die er voor zorgen dat we allereerst heel veel minder energie gaan gebruiken dan is geld heel waardevol.

Wat bedoel ik dan met energie besparen?
En als ik het over energie besparen heb heb ik het niet over de thermostaat een graadje lager. Dat kan óók, uiteraard. Geen probleem. juist goed. Maar het echte verschil maken we als we anders gaan produceren en ons dus veel minder als consument gaan gedragen.

Een trouwe lezer van deze nieuwsbrief attendeerde mij op die term; ‘consument en consumeren hebben vooral een economisch betekenis, als je vanuit ecologie wilt denken dan is het handig om een andere term te gebruiken voor de mens die een behoefte vervult om zich te voeden (te kleden, te wonen en te werken). Een consument moet als meer meer meer meer anders werkt het systeem van de onenige economische groei niet meer. Een mens die zijn werkelijk behoefte vervult heeft op een bepaald moment gewoon genoeg.’

En gelijk heeft ze, we hebben inderdaad echt heel veel minder nodig. Ook dát levert vakantie op. In het buitenland had ik geen Streekboer tot mijn beschikking dus ging ik naar de gewone supermarkt. Ik kom daar zo goed als niet in mijn normale leven. Ik kon er haast mijn ogen niet meer geloven. Eerlijk waar, het voelde surrealistisch hoe mensen er, soms haast als zombies, met de karren langst de rijen overvol aanbod liepen en keuze hadden uit weet ik hoeveel producten waarvan ik zeker weet dat ze nooit in de schijf van vijf hebben gestaan en er nooit in zouden komen ook!

Ik ben gewend aan het klantcontact zoals ik het ken en met mijn collega’s samen vormgeef. Daar is in de supermarkt op geen enkele manier spraken van. Het voelt kil en anoniem.

Onwaarschijnlijk vind ik het dus om te zien hoe wij ons tot consument hebben laten degraderen. Wij hebben als taak te kopen, kopen, kopen… En zolang wij de rol van consument zo glansrijk spelen blijft de productie hoog. Kijk en dáár zit die enorme energiebesparing die ik zo graag zie! En jazeker beste BBB bestuurder, dat zou marktwerking dus in potentie kunnen bewerkstelligen, dat het hele systeem in elkaar stort. Maar het duurt te lang voordat dat gebeurd. Dan zijn we ingehaald door de natuur. En daarom is nu radicaal ingrijpen door de overheid noodzakelijk.

Als de overheid dus het biologische voedsel een premie mee zou geven, of geïndustrialiseerde producten een toeslag, of nog liever beide maatregelen tegelijkertijd! Dan zouden e wel heel snel veel verschil maken! Een utopie? Vast? Maar het is zoals ik altijd al zeg nog veel utopischer om te denken dat we het wel redden zoals we het nu doen…

Maar omdat ik weet dat de overheid de massa volt roep ik toch maar weer op wat jij en ik kunnen doen.

Voedselverspilling tegengaan geeft een enorme energiebesparing
Denk maar eens naar het eenvoudige voorbeeld van de voedselverspilling. We gooien zelf schijnbaar bijna 10% weg, van ons veelal geïndustrialiseerd bewerkte boodschappen! Voedsel dat dus niet eens het gezonds voor ons is (understatement!). (En dan laat ik nog buiten beschouwing wat supermarkten allemaal weggooien aan verse maar ook veel verpakte producten die op de verpakking voorbij THT gaan… Dan ligt het percentage nog vele male hoger! Er zijn hele groepen mensen die er een sport van maken om van dat weggegooide voedsel te leven. Ik doe dat niet omdat het dus vaak het voedsel is met de minste voedingswaarde, maar ik vind het idee dat het kan gewoon al te bizar voor woorden. In goed Nederlands ben je een morgenster als je dit doet. Een mooie naam voor iemand die weet te leven van de overdaad van de ander…. Idiote wereld leven we toch in. Ik vind het dus helden, de mensen die dit doen. Maar het is een schande van de mensheid als geheel dat het überhaupt kan! )

Stel je voor dat we zorgen dat er geen voedsel meer wordt weggegooid? Dat scheelt letterlijk een berg!

  • Voedsel
  • Verpakkingen
  • én Zorgkosten bovendien!

Het gaat dus niet alleen om de besparing aan de voedselkant maar ook de verpakkingen die er mee gemoed zijn! Want ook daar verbaasde ik me enorm over. Hoe kon het dat ik op vakantie in twee weken zoveel afval produceerde? Daar kom ik thuis in nog geen twee manden aan!

En omdat het het dus veelal over het minst gezonde voedsel gaat dat wordt weggegooid is dat we dan niet meer produceren omdat we het ook niet meer willen kopen blijven we gelijk ook gezonder omdat we hierdoor minder geraffineerd zout, suiker en vet nuttigen. Dat gaat een fikse besparing op de zorgkosten opleveren op de langere termijn. Dat kan toch niet missen?

En als we dan ook nog naar meer plantaardig en minder dierlijk gaan (ik wil een gezond dierlijk deel wereldwijd ook erg graag behouden) dan besparen we daar wederom erg veel mee. Voor veevoeder is nu nog veel landbouwgrond nodig waar veel meer kan groeien dan onder meer het gras dat voor de dieren nodig is. En er zijn genoeg gronden waar juist alleen kruidenrijk gras kan groeien. Dus als je daar vee op houdt dan is dat een heel goed idee! Uitstekend zelfs.

Samenvattend
Ik ben voor bio en ik ben voor veel minder boodschappen die wel van veel hogere kwaliteit zijn. Daar maken we het verschil mee. Ik wil daarom ook geen consument meer zijn in de klassieke zin van het woord maar een mens die steeds beter leert wat mijn werkelijk behoefte zijn.

Ik snak naar een overheid die die ideeën ondersteund. Dus ook vanuit de visie dat het nu eenmaal zo is dat ecologie boven economie gaat. Stomweg omdat we niet opgewassen zijn tegen bosbranden, overstromingen en het vele gif in onze leefomgeving.

Sorry dat het zo’n donderpreek is geworden… En dat terwijl ik weet dat jullie die dit lezen al super goed bezig zijn. Ik hoop dat het jou helpt om de argumenten om het leven anders te gaan leven, scherper en helderder worden. En dat het daardoor een steeds breder publiek bereikt. Want dan móet de overheid wel, die volgen immers de massa…

Steeds als jij de bewuste keuzes maakt inspireer je daar ook gelijk een ander mee. Blijf er mee bezig, vertel er anderen over zodra je merkt dat er ruimte is om het zaadje te zaaien. Echt elk zaadje dat kiemt is belangrijk! Zeker met de verkiezingen in aantocht. Het is nu of nooit.

Wat hoop jij wat er in november als verkiezingsuitslag op tafel komt te liggen?