We zitten aan tafel als één van onze jongere tafelgenoten vraagt: 'Ik snap iets niet. Waarom die boeren actie moetenvoeren? Want het is toch raar dat ze eerst meer en nu juist minder moeten produceren? Logisch toch dat ze dan boos worden?'

De spijker wordt in deze vraag op zijn kop geslagen. Het bizarre van de situatie wordt namelijk in die ene vraag gevat. Mede ook, omdat wij, deels ongemerkt, zijn gaan vinden dat alles er altijd is/moet zijn en er zo dus meer, sneller en goedkoper moet worden geproduceerd.

Wat is er aan de hand?

  • de burger koopt zich een slag in de rondte onder invloed van sterke, beïnvloedende marketing van de multinationals;
  • de boer werkt nog harder onder ‘dwingend contract’ om het supermarktschap gevuld te houden;
  • en de voedselindustrie… die heeft hier geen windeieren bij gelegd.

Banken helpen???? Nou nee dus!!!

Als je als boer wilt bijhouden moet je mee in de vaart der volkeren. Daar horen grote investeringen bij. Banken willen wel ‘helpen’. Allicht, want de economie lijkt oneindig te kunnen groeien….

Ondertussen zijn de boeren, die onder steeds grotere financiële druk staan, de pineut. Hoge financiële lasten versus (te) lage opbrengsten voor hun producten. Dat is een spanningsveld dat op den duur opbreekt. Zeker als je intenties wel goed zijn. En dat is in zo goed als alle gevallen bij een boer zo.

En toch…..zitten we in een gekke kronkel

Het is een gekke kronkel waarin we nu zitten. Want de boeren zijn dus zeker niet de schuldige, toch is het wel realistisch om te kijken hoe de sector kan verduurzamen. Dus van grootschalige veeteelt omschakelen naar veel meer akkerbouw naast kleinschalige veeteelt.

Maar, nee, natuurlijk kun je die opdracht niet neerleggen bij iemand die eerst onder maatschappelijk en commerciële druk zijn bedrijfsvoering heeft opgeschaald. Om zo meer in kortere tijd voor minder geld te kunnen produceren. Uiteraard is het onacceptabel om dan nu opeens te zeggen dat die stal en veestapel wel wat kleiner kan en dat er meer in akkerbouw geïnvesteerd moet worden. Vanzelfsprekend spring je dan uit je vel.

Wat kun je doen?

Wijzen naar de boer is dus niet de oplossing. Wij denken dat het anders kan en anders moet.

En dat kun je als consument doen!

Het is even simpel als leuk:

Koop lokaal!

Ruimte voor iedereen die ruim denkt

Dat kan bijvoorbeeld bij ons in de winkel. Hiermee steun je de kleinschalige lokale boer die of al heel duurzaam teelt of bezig is dit in zijn bedrijfsvoering toe te passen. Bij ons vind je namelijk ook boeren die nog bezig zijn om van intensief om te schakelen naar duurzaam. Of ze dat nu met of zonder keurmerk doen is voor ons niet van belang. Het gaat er om dat er meer boeren komen die bezig zijn met onder meer:

  • bio-diversiteit,
  • bodemherstel,
  • waterhuishouding met meer kruidenrijke graslanden waar het vee op graast. (daar wordt overigens ook het vlees en de zuivel weer gezonder en smakelijker van!)
  • kringlopen binnen hun bedrijf of samen met een buurbedrijf

Kortom, voor en door boeren die ruim kunnen en willen denken!

Hulp is wel terecht!

Dus, dat de boeren actie voeren, dat is heel terecht. Alleen denken wij dat ze nog net iets te veel aansturen op het behoud van de gang van zaken in de sector. Simpelweg omdat het enorme gevolgen heeft voor individuele boeren als het anders moet. Als je in die wurggreep zit is het lastig iets anders te stellen.
Maar als de actie nou eens oplevert dat boeren met behulp van de overheid kunnen afschalen omdat we met elkaar inzien dat de economie toch niet oneindig blijkt te kunnen groeien. En als de banken een flink aandeel van het verlies zouden durven nemen… dan heeft de actiedag de boeren heel veel opgeleverd wat ons betreft! Wij hopen zo dat het deze kant op mag gaan.

Jouw hulp is wezenlijk en erg waardevol

Want het plaatsen van een banner op je social media is leuk, maar nog veel leuker is het als het systeem waarin de boer verstrikt is geraakt, wordt ontknoopt zodat er lucht ontstaat bij de individuele boer. En dat kunnen we alleen maar doen door veel meer te kopen rechtstreeks van of bij de lokale boer(en)!

Dat zijn acties waar de boeren écht heel veel aan hebben!

Dus tot ziens bij ons in de winkel of bij onze collega’s van de webwinkels Bioweb en de Streekboer.