Op vrijdagochtend 23 september a.s. van 10-12 uur organiseert de gemeente Leeuwarden voor de vierde keer de Global Goals Vlaggendag.

Op vrijdagochtend 23 september a.s. van 10-12 uur organiseert de gemeente Leeuwarden voor de vierde keer de Global Goals Vlaggendag. Op deze dag vraagt de gemeente Leeuwarden aandacht voor de Global Goals en worden lokale helden, die zich belangeloos hebben ingezet voor de Global Goals, in het zonnetje gezet.

Wij zijn voor 2022 nog op zoek naar organisaties die zich belangeloos inzetten voor de global goals.

Mocht u organisaties kennen die hiervoor in aanmerking komen of waarvan u vindt dat zij wel wat speciale aandacht verdienen, nomineer hen dan vόόr 31 augustus a.s. via onderstaande link:

Leeuwarden als Global Goals Gemeente | Gemeente Leeuwarden of u kunt een mail sturen naar: vlaggendag@leeuwarden.nl.