PERSMAP

Nevenprojecten

CIRCULAIR KWARTIER

Flyer Shop lokaal in circulair kwartier initiatief van JDK De maand (maart 2020) die een heel andere wending kreeg doordat corona toen zijn intrede deed. Opeens was iedereen met #supportyourlocals bezig. Het initiatief blijkt goed passen bij het circulair kwartier voor de bewustwording van consumenten.

FRYSKE EURO

De winkel kent drie pijlers: Gezonde aardbol, gezond eten voor iedereen én een gezonde lokale economie. De transitie naar een evenwichtiger wereld die een veel minder grote voetafdruk heeft, heeft sterk belang bij een krachtige lokale economie.

Wij steunen daarom het project van de Fryske Euro van harte.

Het gaat over gewoon geld dat bewust in de regio wordt uitgegeven. Als je dat bewust doet kunnen er werkelijk wonderen gebeuren. Het blijkt dat je niet vele geld maar genoeg geld moet hebben. En dat dat geld niet naar enkele bankrekeningen moet stromen maar moet blijven circuleren.