Wat is agro-ecologie?

Wat is agro-ecologie?

We hebben het over agro-ecologische boeren wanneer we spreken over toekomstige coöperatieve winkels (in tegenstelling tot agro-industriële boeren).

We bedoelen dan in elk geval boeren die werken met minimale biologische uitgangspunten. Maar veel van de kleinschalige leveranciers waarvan we willen afnemen, hebben dit keurmerk niet.

Doordat wij in gesprek zijn met deze leveranciers, controleren wij feitelijk zelf of ze voldoen aan de uitgangspunten (de belangrijkste punten zijn: geen kunstmest, geen chemische bestrijdingsmiddelen, actief bezig met bodembeheer en behoud van biodiversiteit).

Het biologische keurmerk is het enige Europees wettelijk vastgelegde keurmerk en daarmee betrouwbaar. Om die reden mag je het (terecht) ook alleen voeren als je een SKAL-keuring hebt aangevraagd. SKAL staat voor Stichting Keur Alternatief Voortgebrachte Landbouwproducten. Het is de controlerende instantie die ervoor zorgt dat er binnen de vastgelegde wetgeving gehandeld wordt.

De startende coöperatie heeft nog geen certificering en zal altijd een vrij groot deel van het assortiment hebben dat te klein is om te certificeren.

Vandaar de verwijzing naar de nu nog minder bekende term: Agro-ecologie.
Agro-ecologie is een praktijk, beweging en wetenschap.

Ze is geworteld in 11 wereldwijd erkende principes voor een voedselsysteem dat het leven ondersteunt (in plaats van vernietigt).

Het mooie hiervan is dat ze naast wet- en regelgeving ook iets zegt over de grote meerwaarde van gemeenschapsvorming. Hoewel die niet eenvoudig in geld is uit te drukken, weten we dat het goed is voor mensen om te leven in een omgeving waar ze een wezenlijk onderdeel van zijn. Denk maar aan de Blue zones op de wereld.

Met elkaar een winkel realiseren zoals de onze draagt bij aan het maken van Noord-Nederland tot zo’n gebied.