Wij verkopen de winkel!

Niet omdat we het niet meer zien zitten, maar juist omdat we het wél heel erg zien zitten!

WAT??? Wordt de winkel verkocht?????

Vijf minuten kijken, vijf minuten lezen, of beide even doen. Dan kost het je ook maar 10 minuutjes tijd om te weten hoe het zit!

DRAAG JIJ BIJ AAN EEN MOOIERE WERELD? WORD MEDE-EIGENAAR VAN JOUW DAGELIJKSE KOST.

DE WINKEL WORDT DANKZIJ JOU NU AL EEN COÖPERATIE!
Coöperatie betekent: samenwerken voor een gedeeld doel. Het is een rechtsvorm die past bij sociale collectieve initiatieven zoals een eerlijker en gezonder voedselsysteem.

Je doet je boodschappen in een winkel die werkt aan een eerlijker en gezonder voedselsysteem.
Je kunt nu een belangrijke stap verder gaan:

  1. Word lid van de coöperatie.
  2. Investeer eenmalig en ben daarmee mede-eigenaar van de winkel.
  3. Doe er met regelmaat (wekelijks bijvoorbeeld) je boodschappen.

Twee jaar geleden zijn we Jouw Dagelijkse Kost gestart zodat iedereen lokale en duurzame boodschappen kan doen.

Dankzij jou zijn we nu dus toe aan de volgende stap!

Want de winkel wordt eigendom van degenen die er hun boodschappen doen.

Lees er hieronder meer over:

  • Hoe ziet de coöperatie eruit?
  • Hoe kun je meedoen?
  • Wat levert het jou persoonlijk en voor ons samen op?

Interesse? Voor meer info en al je vragen: mail naar info@jouwdagelijksekost.nl.

Hoe ziet de coöperatie er uit?

Met 250 gezinnen koop je samen de winkel voor een eenmalig bedrag van € 695,- per gezin. Een gezin kan bestaan uit één of meer personen.

Je verenigt jezelf in een (nog op te richten) coöperatie met een onbezoldigd dagelijks bestuur.

De coöperatie neemt twee mensen voor ieder 4 dagen per week in dienst voor de dagelijkse gang van zaken in de winkel (inkoop en verkoop).

Eén persoon is belast met inkoop en een deel logistiek en de andere is belast met verkoop en een deel van de dagelijkse marketing. Deze mensen verdienen een eerlijk modaal inkomen voor hun vierdaagse werkweek.

Het bestuur krijgt ondersteuning vanuit een (ook nog op te richten) service stichting (inkoopadvies, inhoudelijke achtergrondinformatie, storytelling & marketing, administratieve ondersteuning).

Want er is meer werk voor dit concept dan alleen de dagelijkse gang van zaken in de winkel waar jij mede eigenaar van word. Dit werk wordt daarom dus als service gedaan vanuit een stichting. Het is de bedoeling dat er in de toekomst meerdere coöperaties komen die allemaal soortgelijke ondersteuning nodig hebben.

Voor elk lid betaalt de coöperatie uit de omzet jaarlijks € 100,- om deze service te kunnen verlenen.

Ideaal gezien komt Ronny in eerste instantie in dienst van de eerste coöperatie zodat hij de kennisoverdracht kan waarborgen. Monique komt in dienst van de service stichting en op haar plaats in de winkel is dus ruimte voor een nieuwe winkelier die jullie als coöperatie aannemen.

Met het kopen van de winkel koop je ook het concept dat in het contract is omschreven (wordt aan gewerkt). Binnen dit concept kan elke toekomstige zelfstandige en onafhankelijke coöperatie zelfs haar eigen vorm kiezen en ontwikkeling doormaken. Ondersteuning, coaching en advies hier rondom heen krijg je dus vanuit de stichting.

We kiezen er uitdrukkelijk voor om iedereen die werkt voor het initiatief (zowel in de cooperaties als in de service stichting) in dienst te nemen tegen eerlijke salarissen en niet te laten werken als ondernemers. Een ondernemer zou immers belang hebben bij zo veel mogelijk leden om meer winst te maken. Wij willen wel degelijke en eerlijke salarissen betalen maar we willen dat de winst terugstroomt in de coöperaties zodat die steviger worden en kunnen blijven verduurzamen.  Een principiële keuze dus! Geen aandeelhouders die gaan voor winstmaximalisaties, maar mensen die werken voor de goede zaak tegen een eerlijk vooraf vastgesteld loon zodat de winst stroomt naar de maatschappelijke impact die we met elkaar maken.

Hoe je (actief of passief) kunt meedoen?

Je doet in je eigen winkel uiteraard met regelmaat je boodschappen.

Op dit moment, en dat past binnen het concept, bestaat het assortiment sec uit lokaal en duurzaam. De exotische uitstapjes hebben allemaal een lokale component (denk aan de koffie (lokale brander), chocolade (lokale makers) en de olijfolie (ingekocht door een Griek die hier al ruim 40 jaar woont en inkoopt vanaf zijn geboorte eiland Samos).

Als het echt zou moeten zou je altijd alles kunnen maken met de dingen uit de winkel.

Maar iedereen is het er over eens dat als je echt alles wat gebruikelijk in het Nederlandse boodschappenmandje zit, dat er dan lokaal wat zaken ontbreken. Zodra de coöperatie er is gaan we het assortiment daarom verbreden met biologische producten van de groothandel die er voor zorgen dat elk lid gemiddeld per week voor ongeveer € 40,- boodschappen doet bij JDK omdat er eenvoudig weg veel meer keuze is.

Met de leden onderling wordt via het dagelijkse bestuur, die ledenvergaderingen houdt, overlegd welke zaken er wel of niet ingekocht moeten worden.

De verhouding van lokaal en duurzaam met de biologische groothandel aanvulling moet altijd minimaal 75% / 25% blijven.

Als elk lid voor ongeveer € 40,- per week aan boodschappen doet (gezinnen meer, alleenstaande natuurlijk wat minder) dan is met die omzet de winkel inclusief de loonkosten te runnen.

Als lid van de coöperatie mag je intekenen om vrijwilligerswerk te doen. Dan help je of de inkoper of de verkoper. Wie vrijwilligerswerk doet kan in die week korting krijgen op de boodschappen die gedaan worden.

Omdat je lid bent heb je het recht om mee te praten tijdens het ledenoverleg. Je hoeft dat niet, maar het is een mogelijkheid die je hebt.

Wat levert het jou persoonlijk en voor ons samen op?

Jij investeert € 695,- en draagt daarmee bij aan de voedseltransitie. Het kan zijn dat je deze investering letterlijk in geld terugverdient in de loop van de volgende jaren. Maar het kan ook zijn dat je als lid en/of als coöperatie ervoor kiest om het geld in de coöperatie te laten als donatie. Jouw eenmalige financiële bijdrage zorgt dan dat je maatschappelijke impact maakt door een eerlijker en gezonder voedselsysteem. Dit is uiteraard ook een zeer waardevolle opbrengst en winst van jouw investering!

Er kan ook een mengvorm ontstaan. Je investeert dus in eerste instantie niet voor het financieel gewin hoewel het dus niet uitgesloten is dat je er ooit ook in Euro’s iets voor terug ziet.

Want de coöperatieve winkel is open voor iedereen, dus ook voor niet leden en daar zit ook de winst voor de winkel.

Hiermee kan je dus inderdaad extra omzet gemaakt worden waarmee je als coöperatie dingen kunt doen: reserveringen voor vervanging van inventaris, extra inkopen, kortingen, of dus inderdaad winstuitkeringen aan de leden, maar ook bijvoorbeeld extra uren voor personeel. Alles wat maar past binnen het belang van de coöperatie en in overleg met de leden dus. Jullie zijn zelf de baas.

Dit is het verhaal van de coöperatie in een notendop. Details worden nog uitgewerkt.

Maar lijkt jou dit een goed idee? Stuur een mail naar ons zodat wij je op de mailinglist kunnen zetten en je op de hoogte kunnen houden van de ontwikkelingen. De planning is dat we vanaf september kunnen gaan werven (dat wil zeggen dat we dan onder meer de rechtsvormen hebben opgericht, de besturen die daarvoor nodig zijn bijeen hebben en de bankrekeningen hebben geregeld).

Tot die tijd kun je een vrijblijvende pre-inschrijving doen: mail naar info@jouwdagelijksekost.nl

Lees gerust ook nog de nieuwsbrief na die ik hierover schreef