Lokale, duurzame & verpakkings-arme boodschappen? Wat bedoel je dan precies met duurzaam? En wat is agro-ecologie?

Lokale, duurzame & verpakkings-arme boodschappen? Wat bedoel je dan precies met duurzaam? En wat is agro-ecologie?

Belangrijk om de woorden lokaal, duurzaam en verpakkings-arm even iets beter te kaderen.

Lokaal is in ons geval Noord Nederland. Hyper-lokaal, dus echt uit je eigen woonplaats klinkt het meest duurzaam omdat je dan minimale voedselkilometers maakt. Want uiteraard is het verkleinen van je voetafdruk belangrijk, maar wist je dat je dát vooral doet door meer plantaardig te eten?  Dan mag dat plantaardige voedsel zelfs nog wel een eindje gereisd hebben. Je steunt wel de lokale economie het meest door zoveel mogelijk uit eigen regio te eten. Het eerlijker en gezonder maken van de voedselketen gaat over meer dan alleen milieu, dat gaat ook over een eerlijke economie. Vandaar onze keuze voor Noord Nederland.

Duurzaam is de lastigste term om uit te leggen. Want de term wordt te pas en te onpas gebruikt. Wij kiezen bewust niet voor biologisch of bio-dynamisch als term omdat we dan veel kleine initiatieven die aan ons kunnen leveren maar vanwege hun kleine schaal geen keurmerk hebben, anders moeten uitsluiten. Dan slaan we de plank mis wat ons concept betreft. Maar we willen wel dat deze initiatieven werken volgende de uitgangspunten van minimaal biologisch. Daarom praten wij ook graag over agro-ecologie tegenover agro-industrie. Agro-ecologie gaat over kleinschalige landbouw zonder inputs van buitenaf om te werken aan zowel voedselproductie als aan bodembeheer en behoud van bio-diversiteit. Agro-ecologie neemt ook nog eens de, wat ons betreft belangrijke factor, van gemeenschapsvorming mee en sluiten chemie, kunstmest en krachtvoer van ver buiten de regio uit. Helemaal ons ding dus!

Verpakkkings-arm spreekt enerzijds voor zich. Anderzijds hebben we het dus bewust niet over plastic-vrij. Het lukt gewoon niet om voedsel voor een grote groep mensen al helemaal zonder plastic te verpakken. We denken ook aan houdbaarheid die verlengt wordt door toch te kiezen voor een plastic verpakking. Als we daarmee heel veel kwetsbare groenten langer kunnen bewaren zonder verlies aan vitamine en mineralen dan is het het gebruik van een verpakking waard. Maar daar waar het kan kiezen we voor een papieren of liever nog een herbruikbare verpakking. Samen sparen we zo toch heel veel materiaal uit.