Monique licht het een en ander toe over de financiële en organisatorische zaken van de klanten-coöperatie:

KOOP NU ALVAST JE WINKELDEEL!

(Ook als je wat verder weg woont en niet wekelijks boodschappen kunt doen. Er zijn mensen die jij hiermee heel erg helpt! Wil en kun je bijdragen? )

HIERONDER LEES JE ALLES OVER DE KLANTEN-COÖPERATIE

Vijf minuten kijken, vijf minuten lezen, of beide even doen. Dan kost het je ook maar 10 minuutjes tijd om te weten hoe het zit met de klanten-coöperatie.

(Het filmpje is een tijdje terug opgenomen. De getallen en de details zoals hieronder staan liggen inmiddels ook, doorgerekend en al, bij de notaris voor het opmaken van de statuten.)

DRAAG JIJ BIJ AAN EEN MOOIERE WERELD?

Word, met een eenmalige investering, mede eigenaar van Jouw Dagelijkse Kost.

Zo draag je bij aan een eerlijker en gezonder voedselsysteem. Hoe dat werkt?

250 Leden kopen de winkel en verenigen zich in een klanten-coöperatie. Zij nemen een winkelier (of eigenlijk 2) in dienst.

Door er zelf boodschappen te doen maken ze samen de maatschappelijk impact die hoort bij een soeverein voedselsysteem.

WAT IS DE MEERWAARDE VAN EEN KLANTEN-COÖPERATIE?

Coöperatie betekent: samenwerken voor een gedeeld doel. Het is een rechtsvorm die past bij sociale collectieve initiatieven zoals een eerlijker en gezonder voedselsysteem.

Drie jaar geleden zijn we Jouw Dagelijkse Kost gestart zodat iedereen lokale en duurzame boodschappen kan doen. Er moet daarom iets aan beschikbaarheid en betaalbaarheid gedaan worden.

Dankzij jou zijn we nu dus toe aan de volgende stap! De winkel wordt eigendom van degenen die er hun boodschappen doen.

Omdat door deze stap ons investeringsgeld terug komt kunnen de volgende winkels worden gecreëerd.

Allemaal zonder geleend geld van een bank en dus zonder rentekosten. De winst stroomt terug de winkel(s) in!

Wil je weten hoe dat precies werkt? Lees alles op www.jouwdagelijksekost.nl

• Hoe ziet de coöperatie eruit?
• Hoe kun je meedoen?
• Wat levert het jou persoonlijk en voor ons samen op?

Interesse? Voor meer info en al je vragen mail je naar info@jouwdagelijksekost.nl.

Hoe ziet de coöperatie er uit?

Met 250 (of meer) gezinnen koop je samen de winkel voor een eenmalig bedrag van € 695,- per gezin. Een gezin kan bestaan uit één of meer personen.

Je verenigt jezelf in een (nog op te richten) coöperatie met een onbezoldigd dagelijks bestuur.

De coöperatie neemt twee mensen voor ieder 4 dagen per week in dienst voor de dagelijkse gang van zaken in de winkel (inkoop en verkoop).

Eén persoon is belast met inkoop en een deel logistiek en de andere is belast met verkoop en een deel van de dagelijkse marketing. Deze mensen verdienen een eerlijk modaal inkomen voor hun vierdaagse werkweek.

Het bestuur krijgt ondersteuning vanuit een (ook nog op te richten) service stichting (inkoopadvies, inhoudelijke achtergrondinformatie, storytelling & marketing, administratieve ondersteuning, naam en logo/beeldmerk).

Want er is meer werk voor dit concept dan alleen de dagelijkse gang van zaken in de winkel waar jij mede eigenaar van wordt. Dit werk wordt daarom dus als service gedaan vanuit een stichting. Het is de bedoeling dat er in de toekomst meerdere coöperaties komen die allemaal soortgelijke ondersteuning nodig hebben.

Voor elk lid betaalt de coöperatie uit de omzet jaarlijks € 100,- om deze service te kunnen verlenen.

Ideaal gezien komt Ronny in eerste instantie in dienst van de eerste coöperatie zodat hij de kennisoverdracht kan waarborgen. Monique komt in dienst van de service stichting en op haar plaats in de winkel is dus ruimte voor een nieuwe winkelier die jullie als coöperatie aannemen.

Met het kopen van de winkel koop je ook het concept dat in een raamwerk is omschreven. Binnen dit concept kan elke toekomstige zelfstandige en onafhankelijke coöperatie zelf haar eigen vorm kiezen en ontwikkeling doormaken. Ondersteuning, coaching en advies hier rondom heen krijg je dus vanuit de stichting.

We kiezen er uitdrukkelijk voor om iedereen die werkt voor het initiatief (zowel in de cooperaties als in de service stichting) in dienst te nemen tegen eerlijke salarissen en niet te laten werken als ondernemers. Een ondernemer zou immers belang hebben bij zo veel mogelijk leden om meer winst te maken. Wij willen wel degelijke en eerlijke salarissen betalen maar we willen dat de winst terugstroomt in de coöperaties zodat die steviger worden en kunnen blijven verduurzamen.  Een principiële keuze dus! Geen aandeelhouders die gaan voor winstmaximalisaties, maar mensen die werken voor de goede zaak tegen een eerlijk vooraf vastgesteld loon zodat de winst stroomt naar de maatschappelijke impact die we met elkaar maken.

Hoe je (actief of passief) kunt meedoen?

Je doet in je eigen winkel uiteraard met regelmaat je boodschappen.

Op dit moment, en dat past binnen het concept, bestaat het assortiment sec uit lokaal en duurzaam. De exotische uitstapjes hebben allemaal een lokale component (denk aan de koffie (lokale brander), chocolade (lokale makers) en de olijfolie (ingekocht door een Griek die hier al ruim 40 jaar woont en inkoopt vanaf zijn geboorte eiland Samos).

Als het echt zou moeten zou je altijd alles kunnen maken met de dingen uit de winkel.

Maar iedereen is het er over eens dat als je echt alles wat gebruikelijk in het Nederlandse boodschappenmandje zit, dat er dan lokaal wat zaken ontbreken. Zodra de coöperatie er is gaan we het assortiment daarom verbreden met biologische producten van de groothandel die er voor zorgen dat elk lid gemiddeld per week voor ongeveer € 40,- boodschappen doet bij Jouw Dagelijkse Kost omdat er eenvoudig weg veel meer keuze is.

Met de leden onderling wordt via het dagelijkse bestuur, die ledenvergaderingen houdt, overlegd welke zaken er wel of niet ingekocht moeten worden.

De verhouding van lokaal en duurzaam met de biologische groothandel aanvulling moet altijd minimaal 75% / 25% blijven.

Als elk lid voor ongeveer € 40,- per week aan boodschappen doet (gezinnen meer, alleenstaande natuurlijk wat minder) dan is met die omzet de winkel inclusief de loonkosten te runnen.

Als lid van de coöperatie mag je intekenen om vrijwilligerswerk te doen. Dan help je of de inkoper of de verkoper. Wie vrijwilligerswerk doet kan in die week korting krijgen op de boodschappen die gedaan worden.

Omdat je lid bent heb je het recht om mee te praten tijdens het ledenoverleg. Je hoeft dat niet, maar het is een mogelijkheid die je hebt.

Wat levert het jou persoonlijk en voor ons samen op?

Jij investeert € 695,- en draagt daarmee bij aan de voedseltransitie. Het kan zijn dat je deze investering letterlijk in geld terugverdient in de loop van de volgende jaren. Maar het kan ook zijn dat je als lid en/of als coöperatie ervoor kiest om het geld in de coöperatie te laten als donatie. Jouw eenmalige financiële bijdrage zorgt dan dat je maatschappelijke impact maakt door een eerlijker en gezonder voedselsysteem. Dit is uiteraard ook een zeer waardevolle opbrengst en winst van jouw investering!

Er kan ook een mengvorm ontstaan. Je investeert dus in eerste instantie niet voor het financieel gewin hoewel het dus niet uitgesloten is dat je er ooit ook in Euro’s iets voor terug ziet.

Want de coöperatieve winkel is open voor iedereen, dus ook voor niet leden en daar zit ook de winst voor de winkel.

Hiermee kan dus extra omzet gemaakt worden waarmee je als coöperatie dingen kunt doen: reserveringen voor vervanging van inventaris, extra inkopen, kortingen, of dus winstuitkeringen aan de leden, maar ook bijvoorbeeld extra uren voor personeel. Alles wat maar past binnen het belang van de coöperatie en in overleg met de leden dus. Jullie zijn zelf de baas.

RAAMWERK VANUIT DE SERVICE STICHTING

 1. Er is een dagelijks onbezoldigd bestuur dat communiceert met de service stichting.
 2. Leden hebben het recht op inspraak (4 keer per jaar vergadering) maar er is geen verplichting om hier gebruik van te maken.
 3. Leden mogen zich aanmelden als vrijwilliger bijvoorbeeld om extra openingstijden te kunnen realiseren. Maar vrijwilligerswerk voor de coöperatie is zeker geen verplichting. Het is slechts een optie waarvan je gebruik kunt maken.
 4. De dagelijkse leiding is in handen van de twee betaalde krachten. Zij hebben de regie en coördinatie over vrijwillige inzet van leden.
 5. De stichting geeft service aan de coöperatie tegen een jaarlijkse bijdrage van €100,- per lid uit de exploitatie van de winkel. Leden betalen die dus niet extra maar dit komt voort uit de omzet.
 6. De service bestaat uit achtergrondinformatie die nodig is voor in- en verkoop.
  De stichting verzorgd storytelling die voor de wekelijkse mailings gebruikt kan worden.
  Er wordt administratieve ondersteuning gegeven vanuit de stichting zodat je alleen zelfs wekelijks de kassa maar hoeft op te maken en in hoeft te voeren. De stichting zorgt voor een dashboard met die wekelijkse getallen om je te laten sturen op de doelen die je moet halen om een gezonde coöperatie te blijven.
  Naam en logo/beeldmerk blijven eigendom van de stichting.
 7. Het assortiment moet altijd voor minimaal 75% uit het lokale én duurzame aanbod blijven bestaan. Dat wil zeggen dat het in elk geval een lokale maker moet zijn die kleinschalig duurzaam voor de eigen regio produceert. Dus niet toevallig de biologische conservenfabriek die toevallig op Friese bodem staat. Er moet dus een duidelijke connectie zijn met de lokale markt en er moet binnen de ecologische grenzen zijn geopereerd.
 8. De 25% van het assortiment die aangevuld mag worden moet minimaal een biologisch keurmerk hebben. Als er producten zijn die zowel bio als fairtrade zijn dan heeft dat de voorkeur. Inkoopvoorwaarden gaan dus eerst over de principes en daarna pas over inkoopprijs. Binnen die 25% mogen producten zitten die wel bij de dagelijkse boodschappen horen maar die niet regionaal worden geproduceerd.
 9. Hoe verser producten zijn hoe dichterbij ze ingekocht moeten worden. Gedurende het seizoen varieert de markt qua groente en fruit. In de winter wordt er daarom iets verder weg ingekocht maar wel met meerdere partijen samen zodat de foodprint wel zo laag mogelijk blijft.
 10. In de late lente, zomer en herfst leveren de kleinere tuinen die binnen de regels van permacultuur telen. Deze leveranciers hebben altijd voorrang op de grootschalige biologische bedrijven. Deze laatst genoemde hebben we nog nodig maar de toekomst van de voedselproductie ligt in de kleinschaligheid. Vandaar dat deze bedrijven, ondanks de extra moeite die je er qua inkoop voor moet doen, voorrang krijgen.
 11. Kleinschalige leveranciers met bijzondere producten die passen binnen het concept moeten een podium krijgen. Dit zorgt ervoor dat elke coöperatie in de toekomst uniek en bijzonder blijft. Denk in het geval van de huidige winkel aan de lepels die met snoeiafval van één van de tuinen komt, de broodzakken die door een klant zijn gemaakt uit afvalzeilen, de tassen die gemaakt zijn door een klant uit oude reclamebanners. De winkelier in dienst van de coöperatie mag voor eenmalige producten die op deze manier in de winkel kunnen komen zelf bepalen wat en hoe er wordt ingekocht (kan een budget afgesproken worden).
 12. Er is ruimte voor stagiaires, afstudeerders of onderzoekers. Maar pas nadat de coöperatie een jaar stabiel draait en als de winkelier in dienst er ruimte voor heeft. Studenten kosten tijd en vragen energie, het zijn geen gratis werknemers! Die tijd en energie kun je in het eerste jaar nog niet geven.

Hoe wordt het aankoopbedrag per lid gebruikt?

Storting in het werkkapitaal voor de coöperatie:  € 280,-        ± 40%
Afdracht aan huidige VOF voor goodwill:              € 100,-         ± 15%
Afdracht 1e jaar servicekosten aan de stichting:   € 100,-        ± 15%
Kosten kopen winkel hardware:                               € 205,-        ± 30%

TOTAAL                                                                         € 695,-      = 100%

Als er meer dan 250 leden komen dan groeit het werkkapitaal omdat de afdracht voor voorliggend werk dan al gedaan is en de winkel al verkocht is.

Wie een winkeldeel heft aangekocht kan dit in principe niet terugverkopen aan de coöperatie*. Als je verhuist of om andere reden geen boodschappen meer kunt doen is jouw investering een bijdrage geweest aan de voedseltransitie. Dat is ook de reden waarom we op zoek zijn naar mensen die die investering kunnen missen. Mensen die dat niet kunnen zijn meer dan welkome klanten die op die manier ook helpen om de coöperatie gezond en krachtig te houden.

*Alleen als de coöperatie genoeg geld in kas heeft en de leden het er over eens zijn kunnen in bepaalde gevallen (delen van) de investeringen worden terugbetaald als je geen lid meer kunt zijn. Het heeft niet de voorkeur omdat we met elkaar proberen het werkkapitaal zo groot mogelijk te houden. Maar de coöperatie kan hierover zelf een beslissing maken.